Lyngby Fitness

Regler & Betingelser

Når du opretter dit medlemskab i lyngby Fitness, accepterer du Lyngby Fitness medlemsbetingelser, Datapolitik, og at vi må sende ændringer i medlemsbetingelser pr. e-mail.

Ved oprettelse af medlemskab i Lyngby-Fitness, skal du oplyse dit navn, din e-mail og dine kortoplysninger. Det er dit ansvar, at Lyngby-Fitness til enhver tid har dine korrekte kontaktoplysninger. Du skal være fyldt 15 år for at blive medlem i Lyngby-Fitness. ‍

Du skal betale månedligt for løbende medlemskab samt et administrationsgebyr, som fremgår af Lyngby-Fitness prisliste. Når du melder dig ind, betaler du et oprettelses gebyr samt kontingent fra indmeldelsesdagen og frem til slutningen af indeværende måned. Derefter betales dit medlemskab samt de køb, du foretager i centeret, ved automatisk korttrækning. Dit medlemskab og dine køb betales hver den 1. i hver måned.

Hvis vi ikke modtager betaling for dit medlemskab, og eventuelle køb foretaget af dig og din Træningsven, til den aftalte tid, kan Lyngby-Fitness lukke for dit medlemskab og opkræve alle udeståender til betaling straks. Du kan ikke træne eller bruge dit medlemskort som betalingsmiddel, hvis dit medlemskab er blokeret eller lukket ned, før du har betalt det fulde udestående til Lyngby-Fitness. Dette gælder også et eventuelt kort oprettet til en Træningsven.

Du kan altid opsige dit medlemskab med et varsel på løbende måned plus 1 måned. Opsigelse kan ske ved personlig henvendelse i centeret eller via e-mail. Din opsigelse er gældende fra den dag. Lyngby-Fitness modtager den, og du har modtaget en kvittering på din opsigelse fra Lyngby-Fitness.

I tilfælde af brud på medlemsbetingelser eller personalets anvisninger, kan Lyngby-Fitness lukke dit medlemskab med øjeblikkelig virkning.

Du er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Lyngby-Fitness Al træning sker på eget ansvar.

Lyngby-Fitness anbefaler, at du opbevarer alle dine værdigenstande i et aflåst skab undertræning. Lyngby-Fitness er ikke ansvarlig for tab på grund af tyveri eller tingskade.

Det er ikke tilladt at have personlige skabe, og du skal derfor tømme skabet, før du forlader centeret. Skabe, der ikke er tømt efter lukketid, vil blive klippet op og tømt. Skader heraf, f.eks. på hængelåse, erstattes ikke.

Lyngby-Fitness udsender løbende mails og SMS’er med relevant information omkring dit medlemskab. Denne service kan afmeldes ved henvendelse i centeret eller online.

Lyngby-Fitness kan ændre medlemsbetingelser, gebyrer og priser, herunder prisen for dit medlemskab. De til enhver tid gældende priser, gebyrer og lignende vil altid kunne findes på Lyngby-Fitness’ prisliste. Væsentlige ændringer til priser, vilkår og betingelser, vil blive varslet inden for løbende måned plus én måned, før ændringen træder i kraft, pr. e-mail og ved opslag i centeret. Lyngby Fitness kan lave uvæsentlige ændringer med to ugers varsel ved opslag i centeret.

Alle vores medlemskaber er uden bindings periode. Du bestemmer selv, hvor længe du ønsker at være medlem, og du kan melde dig ud med normalt opsigelsesvarsel, som er løbende måned + 1 måned. Udmeldelse skal afleveres skriftligt og personligt i centeret inden d. 10. i måneden.

LYNGBY FITNESS

START IDAG