Lyngby Fitness

Regler & Betingelser

Når du opretter dit medlemskab i lyngby Fitness, accepterer du Lyngby Fitness medlemsbetingelser, Datapolitik, og at vi må sende ændringer i medlemsbetingelser pr. e-mail.

Ved oprettelse af medlemskab i Lyngby-Fitness, skal du oplyse dit navn, din e-mail og dine kortoplysninger. Det er dit ansvar, at Lyngby-Fitness til enhver tid har dine korrekte kontaktoplysninger. Du skal være fyldt 15 år for at blive medlem i Lyngby-Fitness. ‍

Medlemskortet er personligt og misbrug medfører bortvisning.

Når du opretter dig, skal du betale for oprettelse jf. Lyngby-Fitness prisliste. ‍ Hvis du mister eller beskadiger dit medlemskort, skal du købe et nyt. Bliver dit medlemskort stjålet, skal du straks meddele det skriftligt til os, så vi kan spærre for køb på kortet. Du skal kunne dokumentere, at du har meldt det til os, hvis der senere opstår tvivl om, hvorvidt dit kort er blevet misbrugt, og du kan blive gjort ansvarlig for brug af medlemskortet frem til, at det er meddelt skriftligt til os. Prisen for et nyt medlemskort er 50 Dkk.

Du skal betale månedligt for løbende medlemskab samt et administrationsgebyr, som fremgår af Lyngby-Fitness prisliste. Når du melder dig ind, betaler du et oprettelses gebyr samt kontingent fra indmeldelsesdagen og frem til slutningen af indeværende måned. Derefter betales dit medlemskab samt de køb, du foretager i centeret, ved automatisk korttrækning. Dit medlemskab og dine køb betales hver den 1. i hver måned.

Du kan benytte dit Lyngby-Fitness–medlemskort som betalingsmiddel i vores centre, herunder til køb af produkter i automater. Beløbsgrænsen for køb på dit medlemskort fastsættes af Lyngby-Fitness. Dine køb opkræves sammen med din næste betalingsopkrævning. Hvis du har en ”Anden Betaler”, hæfter denne for dine køb på medlemskort, hvor du har brugt medlemskort som betaling.

Har du oprettet et kort til en Træningsven, hæfter du som medlem for alle køb foretaget af denne. Alle køb på din Træningsvens kort bliver betalt den 1. i hver måned sammen med dit medlemskab og dine eventuelle køb. 

Hvis vi ikke modtager betaling for dit medlemskab, og eventuelle køb foretaget af dig og din Træningsven, til den aftalte tid, kan Lyngby-Fitness lukke for dit medlemskab og opkræve alle udeståender til betaling straks. Du kan ikke træne eller bruge dit medlemskort som betalingsmiddel, hvis dit medlemskab er blokeret eller lukket ned, før du har betalt det fulde udestående til Lyngby-Fitness. Dette gælder også et eventuelt kort oprettet til en Træningsven.

Du kan altid opsige dit medlemskab med et varsel på løbende måned plus 1 måned. Opsigelse kan ske ved personlig henvendelse i centeret eller via e-mail. Din opsigelse er gældende fra den dag. Lyngby-Fitness modtager den, og du har modtaget en kvittering på din opsigelse fra Lyngby-Fitness.

I tilfælde af brud på medlemsbetingelser eller personalets anvisninger, kan Lyngby-Fitness lukke dit medlemskab med øjeblikkelig virkning.

Du er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Lyngby-Fitness Al træning sker på eget ansvar.

Lyngby-Fitness anbefaler, at du opbevarer alle dine værdigenstande i et aflåst skab undertræning. Lyngby-Fitness er ikke ansvarlig for tab på grund af tyveri eller tingskade.

Det er ikke tilladt at have personlige skabe, og du skal derfor tømme skabet, før du forlader centeret. Skabe, der ikke er tømt efter lukketid, vil blive klippet op og tømt. Skader heraf, f.eks. på hængelåse, erstattes ikke.

Lyngby-Fitness udsender løbende mails og SMS’er med relevant information omkring dit medlemskab. Denne service kan afmeldes ved henvendelse i centeret eller online.

Når du køber dit medlemskab online, har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag, dit medlemskab blev oprettet. For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du henvende dig til Lyngby-Fitness på e-mail. Fortrydelsesretten bortfalder, når du har afhentet dit medlemskort og taget dit medlemskab i brug. Der er ikke fortrydelses- eller bytteret på køb i vores automater.

Lyngby-Fitness kan ændre medlemsbetingelser, gebyrer og priser, herunder prisen for dit medlemskab. De til enhver tid gældende priser, gebyrer og lignende vil altid kunne findes på Lyngby-Fitness’ prisliste. Væsentlige ændringer til priser, vilkår og betingelser, vil blive varslet inden for løbende måned plus én måned, før ændringen træder i kraft, pr. e-mail og ved opslag i centeret. Lyngby Fitness kan lave uvæsentlige ændringer med to ugers varsel ved opslag i centeret.

Alle vores medlemskaber er uden bindings periode. Du bestemmer selv, hvor længe du ønsker at være medlem, og du kan melde dig ud med normalt opsigelsesvarsel, som er løbende måned + 1 måned. Udmeldelse skal afleveres skriftligt og personligt i centeret inden d. 10. i måneden.

LYNGBY FITNESS

START IDAG